Videoteca


Entrevista 24Hrs | Juan Pablo Ramírez, co-creador de Munani
Entrevista 24Hrs | Patricio Pacheco, Gerente General de Nutritarian Foods
Entrevista 24Hrs | Cristián Cabrera, Co-Fundador de SOSAFE
Entrevista 24Hrs | Gabriela Alfaro, co-creadora de Pasarelas Verdes
Entrevista 24Hrs | Arturo Valdéz, co-creador de Hydroscada
Entrevista 24Hrs | Xania Pantoja De Prada, co-fundadora de ZeroQ

Organiza:

Auspician: